Batthyany.hu | 2022 Jelölési felhívás és jelölőlap
2014
page-template-default,page,page-id-2014,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

„Fidelitate et Fortitudine – Hűséggel és Bátorsággal”

2022. ÉVI JELÖLÉSI FELHÍVÁS

gróf Batthyány Lajos díjra

és

gróf Zichy Antónia díjra

(beküldési határidő: 2022. július 31.)

A Magyar Batthyány Alapítvány harmadik alkalommal hirdeti meg jelölési felhívását a gróf Batthyány Lajosdíjra és a gróf Zichy Antóniadíjra!

Jelölt lehet:

A gróf Batthyány Lajos-díjra olyan Magyarországon élő, magyar állampolgárságú, vagy határainkon túl élő, magyar nemzetiségű (magát magyarnak valló) és magyarul tudó férfi,

 

a gróf Zichy Antónia-díjra pedig olyan Magyarországon élő, magyar állampolgárságú, vagy határainkon túl élő, magyar nemzetiségű (magát magyarnak valló) és magyarul tudó nő jelölhető, aki

 

  • korunk társadalmi, gazdasági, politikai kihívásaira pragmatikus, a lehetőségekkel és szükségszerűségekkel arányos választ ad, és ezzel
  • Magyarország és a magyar nemzet érdekében kiemelkedő szolgálatot teljesít, a magyarság védelmében hősiességet tanúsít, Magyarország nemzetközi elismertségének érdekében kiemelkedő tevékenységet folytat
  • a nemzet, a kisközösségek és a család egységének érdekében kiemelkedő érdemeket szerez, kimagasló közösségépítő szerepet vállal
  • a gazdálkodói tradíciók megőrzésében vagy megújításában, a gazdaság hagyományos alkotóelemeinek innovatív újraértelmezésében maradandót alkot
  • a hitbéli és egyetemes emberi értékek érvényesülését erősíti, ebben példamutató tevékenységet végez
  • a magyar tudomány, kultúra, művészet és oktatás művelésének és ápolásának fellendítése terén kimagasló érdemeket szerez.

Jelölő lehet:

Minden természetes és jogi személy. Egy személy vagy szervezet díjanként csak egy-egy élő személyt jelölhet.

Jelölőlap és a jelölés megkívánt tartalma:

JELÖLŐLAP ITT LETÖLTHETŐ.Letöltés

Jelölés a Jelölő lapon

A jelölő, a jelölt és az ajánlók személyes és elérhetőségi adatait tartalmazó dokumentum. A jelölés tartalmazza továbbá a jelölt tevékenységének és eredményeinek rövid (legfeljebb 10.000 karakter terjedelmű) bemutatását, a díjra való jelölés indokát. Az indoklásban kell rámutatni arra, hogy a jelölt által végzett tevékenységek melyik jelöltállítási feltételt teljesítik, és milyen hatást gyakoroltak az adott területen (így különösen Magyarországra és a magyar nemzetre, a kisközösségekre és a családra, a tradicionális gazdálkodásra, a keresztény és egyetemes emberi értékekre, a magyar tudomány, kultúra, művészet és oktatás világára).

A jelölés indoklása nem azonos a szakmai életrajzzal!

Ajánlások

Két elismert, tekintélyes személynek, szakembernek a jelölt díjazását támogató, legfeljebb 1-1 oldal terjedelmű ajánló levele. (A jelölt és az ajánló nem lehet azonos személy, illetve nem lehet közöttük összeférhetetlenségi ok! A jelölő és az ajánló nem lehet azonos személy!)

Mellékletek (opcionális)

A jelölt szakmai életrajza, képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismertetése.

A jelölésben említett (szakmai) eredmények, alkotások listája, illetve az azokat alátámasztó dokumentumok.

A jelölés beadási határideje:

2022. július 31., éjfél

A jelölés alaki követelményei:

A jelölést elektronikus formában kell megküldeni legkésőbb a határidő napján.
A jelölés az elektronikus formátumon túl postai úton is megküldhető – egy példányban, határidőn belüli feladással.

A jelölések elbírálása:

A díjak odaítéléséről a Magyar Batthyány Alapítvány Kuratóriuma dönt. A Kuratórium döntése végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs.
Az elbírálás eredményéről és a Kuratórium döntéséről a döntést követő 8 munkanapon belül értesítést kapnak a díjakat elnyerők és jelölőik.
Az elbírálás eredményéről és a Kuratórium döntéséről a döntést követő 15 munkanapon belül értesítést kapnak a díjakat el nem nyerők jelölői.

A jelölésnek minimálisan tartalmazni a kell:

 

  1. Jelölőlap (aláírt)

  2. Ajánlások (aláírt)

Mellékletek benyújtása lehetséges, de nem kötelező.

 

Egy e-mailben csak egy jelölt felterjesztési dokumentációja továbbítható.

A dokumentumokat PDF formátumban kell csatolni:

Jelölés „J_jelölt neve.pdf” nevű fájlban

Ajánlók „A1_jelölt neve.pdf” nevű fájlban és „A2_jelölt neve.pdf” nevű fájlban.

Melléklet „M1_jelölt neve.pdf”, „M2_jelölt neve.pdf”, „M3_jelölt neve.pdf” nevű fájlban.

 

A jelölések elektronikus és postai megküldése:

 

E-mail cím: dij@batthyany.hu

 

Postai cím: Magyar Batthyány Alapítvány, 1016 Budapest, Tigris utca 3.

A díjak átadása

A díjak átadásra 2022. október 6-án, Budapesten, ünnepélyes keretek között kerül sor.

A díjazottak személye az ünnepélyes díjátadást követően az írott és elektronikus média segítségével széles körben nyilvánosságra kerül.

További információk

A jelöléssel, elbírálással és díjazással kapcsolatos valamennyi dokumentum nyelve magyar.

A TÁJÉKOZTATÓ a gróf Batthyány Lajos-díjról és a gróf Zichy Antónia-díjról,  a Jelölőlap, valamint az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ innen letölthető.

A Magyar Batthyány Alapítvány fenntartja a jogot a díjak feltételrendszerének változtatására.

További felvilágosítás kérhető a Magyar Batthyány Alapítványtól az alábbi elérhetőségen:
e-mail: dij@batthyany.hu

Budapest, 2022.május 25.

 


……………………………….……
Batthyány-Schmidt Margit
a Kuratórium elnöke
Magyar Batthyány Alapítvány