Batthyany.hu | Bírálóbizottság
1076
page-template-default,page,page-id-1076,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

A 2020-as bírálóbizottság tagjai:

Tordai Teri

Kossuth- és Jászai-díjas színésznő, Érdemes és Kiváló Művész. Már főiskolásként filmezni kezdett. Feltűnő szépsége évekig meghatározta szerepkörét. A ’60-as második felétől számos külföldi filmben játszott főszerepeket, és néhány évig a német nyelvterület legnépszerűbb sztárjai közé tartozott. Külföldön Terry Torday néven ismerték. A ’80-as évek közepétől főleg színpadon játszik.

Prof. Náray-Szabó Gábor

Az ELTE TTK Vegyész Szakán kapott diplomát 1967-ben, majd a CHINOIN Gyógyszergyárba került. 1992-től az ELTE Kémiai Intézet professzora, 1996-99 között a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese, 2001-2002 között az Oktatási Minisztérium nemzetközi helyettes államtitkára, 2006-2013 között az MTA Könyvtára főigazgatója. Több mint 250 tudományos közlemény, ebből 8 könyv szerzője az elméleti kémia, számítógépes molekulatervezés, a szerkezeti biológia, a szakmai érdekvédelem és a fenntartható fejlődés területén. 1983-tól a Magyar Kémikusok Egyesülete főtitkára, majd elnöke, 2002-2005 között az Európai Kémikus Egyesületek Szövetsége elnöke. 2003-2009 és 2013-19 között a Professzorok Batthyány Köre elnöke, 2005-ben a Nemzeti Konzultációs Testület tagja, 2010-től a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács társelnöke, 2020-tól az Állatorvostudományi Egyetemet felügyelő Marek József Alapítvány kuratóriumának elnöke. 1990-től az MTA, 1994-ben az Académie des Arts, des Sciences et des Lettres, 2018-tól az European Academy of Sciences and Arts tagja. Az Universitatea de Vest Timisoara (Temesvár) tiszteletbeli doktora; a Máltai Lovagrend ezüstérme, az Award for Service, European Association for Chemical and Molecular Sciences, a Magyar Érdemrend Középkereszt, a Pro Voluntaria díj birtokosa, Újbuda díszpolgára.

Prof. Monok István

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ főigazgatója, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Humáninformatikai Tanszék egyetemi tanára, az egri Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola professzora, az MTA Könyvtörténeti Munkabizottság elnöke, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság társelnöke. Számos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, a Magyar Könyvszemle főszerkesztője. Kutatási területe a kora újkori könyvtörténet, az európai írott kulturális örökség. Jelenleg ?A kincstártól a könyvtárig: tanulmányok Esterházy Pálról, udvari kultúrájáról és mecenatúrájáról” Országos Kutatási Alapprogram vezető kutatója.

Tudományos munkáját Európa szerte (Franciaország, Olaszország ? 2004.), szakmai tevékenységét hazánkban pedig 2011-ben Széchenyi-díjjal ismerték el.

Prof. Dr. Dezső Tamás

A Migrációkutató Intézet igazgatója, történész, asszirológus, egyetemi tanár. 1982-ben nyert felvételt az ELTE Bölcsészettudományi Karára, magyar-történelem szakpárra. A mesterfokozat megszerzése után 1997-ben történettudományokból PhD-fokozatot szerzett, 2005-ben habilitált. 2001-től egyetemi docens az ELTE BTK Assziriológia és Hebraisztikai Tanszékén, az Ókortudományi Intézet intézetigazgató-helyettese, majd a Kar kutatási dékánhelyettese. 2006-tól 2015-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja, a Tempus Közalapítvány kuratóriumának korábbi elnöke. 2014 óta nyolc alkalommal járt iraki Kurdisztánban, melyek során régészeti és műemlékvédelmi kutatásokat folytatott, vizsgálta az üldözött keresztények helyzetét, és hat alkalommal járt az Iszlám Állam elleni harc frontján. Az elmúlt időszakban több elemzése jelent meg a közel-keleti népesedési és biztonsági helyzet migrációs vonatkozásairól.

Dr. Fehér Éva

Tanulmányait a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen szerezte.

A Terrorelhárítási Központ Egészségügyi Igazgatóságának igazgatója, az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Oxyológia ? sürgősségi orvostan, Toxikológia, a Honvéd és Katasztrófa Orvostan Tagozata tagozati tagja, a TEK rendvédelmi tisztiorvosa, a Magyar Katonai Katasztrófa Orvostani Társaság elnökségi tagja, a Magyar Egészségügyi Menedzser Klub tagja. A TEK Egészségügyi Igazgatóság alapító tagja 10 éve. Korábban, 11 évig az ORFK Egészségügyi Szolgálat Osztályvezető főorvos helyettese, 7 évig az Országos Haematológiai és Immunológiai Intézet, Hemaferezis Osztály osztályvezető főorvosa, mindezeket megelőzően Szabolcs Szatmár Bereg Megye háziorvosi szolgálatában, valamint Nagyvárad Háziorvosi szolgálatában volt háziorvos.

Prof. Dr. Hermann Róbert

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, a Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Doktori Iskolájának vezetője, a VERITAS Történetkutató Intézet Dualizmuskori kutatócsoportjának vezetője, a Magyar Történelmi Társulat elnöke. Történészként fő kutatási területe a magyar polgári átalakulás korszakának (1830-1867) története, illetve Görgei Artúr életpályája.  Eleddig mintegy 30 önálló kötete és mintegy 350 önálló tudományos közleménye jelent meg. Eddigi munkásságát Márczius Tizenötödike Díjjal, Zrínyi Díjjal, a Magyar Érdemrend Középkeresztjével, Budapest Díjjal, valamint Bezerédy Díjjal ismerték el. Budapest XII. kerületének díszpolgára, Székesfehérvár Megyei Jogú Város tiszteletbeli polgára, a Budavárért Emlékérem kitüntetettje.

Dr. Kiss – Rigó László

  1. június 14-én szentelték pappá Esztergomban, majd 1982-ben teológiai doktorátust szerzett a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián. Szécsényben majd a budapesti Haller téri templomban volt káplán. 1983-1985 között a római Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasa volt, a Lateráni Egyetemen szerzett egyházjogi licenciátust.

1985-től az esztergomi Szent Anna-plébániatemplom káplánja, 1997-2006 között plébánosa volt, közben 1986-tól az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára, 2003-től főigazgatója. 1991-2004 között az Esztergom-Budapesti főegyházmegye Katolikus Iskola Főhatóságának igazgatója. 1998-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának tanára.

Ezt követően II. János Pál pápa 2004. január 24-én pudentianai címzetes püspökké és Esztergom-Budapesti főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. Február 21-én szentelték püspökké Esztergomban.

Jelmondata: ?Erő, szeretet, józanság? (?Virtus, dilectio, sobrietas?).

  1. júniusától Szeged-Csanádi püspök.

A Bírálóbizottság a jelölések beérkezését és értékelését követően 30 napon belül ajánlást tesz a Kuratórium részére a díjakkal kitüntetendő személyekre vonatkozóan. A Kuratórium az ajánlást követően 30 napon belül dönt a díjazottak személyéről.

A hiányos vagy határidőn túl beérkező vagy az összeférhetetlenségi szabályokba ütköző jelöléseket a Bírálóbizottság figyelmen kívül hagyja.

Bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt személy – függetlenül attól, hogy az elítéléshez fűződő jogkövetkezmények alól mentesült-e – csak kivételes méltánylást érdemlő esetben lehet díjazott.

A Kuratórium döntése végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs.

A jelöléssel, elbírálással és díjazással kapcsolatos valamennyi dokumentum nyelve magyar.