Batthyany.hu | jelölési felhívás, jelölő lap
964
page-template-default,page,page-id-964,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

A gróf Batthyány Lajos és gróf Zichy Antónia díj 2020. évi Jelölési Felhívása

A Magyar Batthyány Alapítvány első alkalommal hirdeti meg jelölési felhívását a gróf Batthyány Lajos díjra és a gróf Zichy Antónia díjra.

A jelöltek beküldési határideje: 2020. július 15.

Jelölt lehet:

gróf Batthyány Lajos díjra olyan Magyarországon élő, magyar állampolgárságú, vagy határainkon túl élő, magyar nemzetiségű (magát magyarnak valló) és magyarul tudó férfi,

gróf Zichy Antónia díjra pedig olyan Magyarországon élő, magyar állampolgárságú, vagy határainkon túl élő, magyar nemzetiségű (magát magyarnak valló) és magyarul tudó nő jelölhető, aki

 

  • Korunk társadalmi, gazdasági, politikai kihívásaira praktikus és pragmatikus, a lehetőségekkel és szükségszerűségekkel arányos választ ad, és ezzel;
  • Magyarország és a magyar nemzet érdekében kiemelkedő szolgálatot teljesít, a magyarság védelmében hősiességet tanúsít, Magyarország nemzetközi elismertségének érdekében kiemelkedő tevékenységet folytat;
  • A nemzet, a kisközösségek és a család egységének érdekében kiemelkedő érdemeket szerez, kimagasló közösségépítő szerepet vállal;
  • A gazdálkodói tradíciók megőrzésében vagy megújításában, a gazdaság hagyományos alkotóelemeinek innovatív újraértelmezésében maradandót alkot;
  • A hitbéli és egyetemes emberi értékek érvényesülését erősíti, ebben példamutató tevékenységet végez;
  • A magyar tudomány, kultúra, művészet és oktatás művelésének és ápolásának fellendítése terén kimagasló érdemeket szerez.

Jelölő lehet:

Minden természetes és jogi személy. Egy személy vagy szervezet díjanként csak egy-egy személyt jelölhet.

A jelölés megkívánt tartalma:

 

Jelölés

 

A jelölő, a jelölt és az ajánlók személyes és elérhetőségi adatait tartalmazó dokumentum. A jelölés tartalmazza továbbá a jelölt tevékenységének és eredményeinek rövid (legfeljebb 10.000 karakter terjedelmű) bemutatását, a díjra való jelölés indokát. Az indoklásban kell rámutatni arra, hogy a jelölt által végzett tevékenységek melyik jelöltállítási feltételt teljesítik, és milyen hatást gyakoroltak az adott területen (így különösen Magyarországra és a magyar nemzetre, a kisközösségekre és a családra, a tradicionális gazdálkodásra, a keresztény és egyetemes emberi értékekre, a magyar tudomány, kultúra, művészet és oktatás világára).

A jelölés indoklása nem azonos a szakmai életrajzzal!

 

Ajánlások

 

Két elismert, tekintélyes személynek, szakembernek a jelölt díjazását támogató, legfeljebb 1-1 oldal terjedelmű ajánló levele. (A jelölt és az ajánló nem lehet azonos személy, illetve nem lehet közöttük összeférhetetlenségi ok! A jelölő és az ajánló nem lehet azonos személy!)

 

Mellékletek (opcionális)

 

A jelölt szakmai életrajza, képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismertetése.

A jelölésben említett (szakmai) eredmények, alkotások listája, illetve az azokat alátámasztó dokumentumok.

 

A jelölés beadási határideje:

2020. július 15.

 

A jelölés alaki követelményei:

 

A jelölést elektronikus formában kell megküldeni legkésőbb a határidő napján.

A jelölés az elektronikus formátumon túl postai úton is megküldhető ? egy példányban, határidőn belüli feladással.

 

A jelölésnek minimálisan tartalmazni a kell:

 

  1. Jelölés (aláírt)
  2. Ajánlások (aláírt)

Mellékletek benyújtása lehetséges, de nem kötelező.

Egy e-mailben csak egy jelölt felterjesztési dokumentációja továbbítható.

A dokumentumokat PDF formátumban kell csatolni:

 

Jelölés ?J_jelölt neve.pdf” nevű fájlban

Ajánlók ?A1_jelölt neve.pdf” nevű fájlban és ?A2_jelölt neve.pdf” nevű fájlban.

Melléklet ?M1_jelölt neve.pdf”, ?M2_jelölt neve.pdf”, ?M3_jelölt neve.pdf” nevű fájlban.

 

A jelölések elektronikus és postai megküldése:

dij@batthyany.hu

Magyar Batthyány Alapítvány, 1016 Budapest, Tigris utca 3.

A jelölések elbírálása:

A díjak odaítéléséről a Magyar Batthyány Alapítvány Kuratóriuma dönt. A Kuratórium döntése végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs.

Az elbírálás eredményéről és a Kuratórium döntéséről a döntést követő 8 munkanapon belül közvetlen értesítést kapnak a díjakat elnyerők, jelölőik és ajánlóik.

Az elbírálás eredményéről és a Kuratórium döntéséről a döntést követő 15 munkanapon belül közvetlen értesítést kapnak a díjakat el nem nyerők jelölői.

A díjak átadása

A díjak átadásra 2020. októberében, Budapesten ünnepélyes keretek között kerül sor.

A díjazottak személye az ünnepélyes díjátadást követően az írott és elektronikus média segítségével széles körben nyilvánosságra kerül.

További információk

A jelöléssel, elbírálással és díjazással kapcsolatos valamennyi dokumentum nyelve magyar.

A Magyar Batthyány Alapítvány fenntartja a jogot a díjak feltételrendszerének változtatására.

További információ kérhető a Magyar Batthyány Alapítványtól az alábbi elérhetőségen:

dij@batthyany.hu

Az Általános Tájékoztató, az aktuális Jelölési Felhívás, a Jelölőlap, valamint az Adatkezelési Tájékoztató itt letölthető.

 

Jelölés:

A gróf Batthyány Lajos és gróf Zichy Antónia díjak 2020-as jelölése a Jelölőlap kitöltésével, valamint elektronikus vagy postai úton való elküldésével érvényes:

e-mail: dij@batthyany.hu

postai úton: Magyar Batthyány Alapítvány, 1016 Budapest, Tigris utca 3.

Beküldési határidő: 2020. július 15.

 

MINDEN EGYES JELÖLÉS KÜLÖN, ÖNÁLLÓ JELÖLŐLAPON TÖRTÉNIK. KÉRJÜK NYOMTATOTT BETŰVEL KITÖLTENI!

A JELÖLŐ ALÁÍRÁSÁVAL HOZZÁJÁRULÁSÁT ADJA, HOGY AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN FOGLALTAK SZERINT A SZEMÉLYES ADATAIT A MAGYAR BATTHYÁNY ALAPÍTVÁNY KEZELJE.

A JELÖLT JELÖLTI ALÁÍRÁSÁSÁVAL KIJELENTI, HOGY BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSE MIATT JOGERŐS ÍTÉLET NEM MARASZTALTA EL.

Az Általános tájékoztató, az aktuális Felhívás, a jelölőlap, valamint az Adatkezelési Tájékoztató innen letölthető.